Kandydat na burmistrza

miasta Chojnice

Finster Arseniusz

Pozycja nr

  • Doktor Ekonomii
  • Od czterech kadencji Burmistrz Chojnic
  • Prezes Chojnickiego Banku Żywności
  • Autor Programu 2018 rozwoju Chojnic

„Gospodarz nie polityk”

Ukończył Technikum Mechaniczne w Chojnicach i Wydział Mechaniki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Następnie studiował podyplomowo: pedagogikę na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy i zarządzanie firmą na Politechnice Koszalińskiej. W 2003 uzyskał stopień doktora na Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Społecznym na podstawie pracy „Aktywne i pasywne parametry polityki zatrudnienia”.

W latach 1989–1991 zatrudniony jako specjalista ds. sprzętu i transportu w Rejonie Dróg Publicznych w Chojnicach. Następnie był dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w rodzinnym mieście. Od 1997 pełnił obowiązki pełnomocnika rektora Politechniki Koszalińskiej ds. organizacji i rozwoju. W 2005 rozpoczął pracę jako adiunkt w Zakładzie Polityki Ekonomicznej i Regionalnej Politechniki.

W 1994 po raz pierwszy został wybrany radnym Rady Miejskiej w Chojnicach. Przewodniczył Komisji Budżetu w II kadencji samorządu (1994–1998). W listopadzie 1998 został wybrany burmistrzem Chojnic (jako przedstawiciel Bloku Rozwoju Gospodarczego), reelekcję na to stanowisko uzyskiwał w latach 2002 i 2006. W obu przypadkach wygrywał w I turze wyborów. Po raz pierwszy z ramienia SLD-UP, następnym razem jako kandydat niezależny z poparciem Platformy Obywatelskiej. Również w 2010 wygrał w pierwszej turze.

Działa społecznie, jest twórcą i prezesem Chojnickiego Banku Żywności. Był członkiem zarządu MKS „Chojniczanka” oraz Fundacji Rozwoju Charzyków. Należy do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Więcej na: www.facebook.com/FinsterArseniusz