Program 2023

Głównym celem programu 2023 jest realizacja inwestycji, które podniosą jakość życia w Chojnicach i doprowadzą do wzrostu rangi i znaczenia Chojnic. Są to inwestycje już rozpoczęte, na które mamy finansowanie z Unii Europejskiej. W każdym programie, który jest z jednej strony kolejnym, a z drugiej jest kontynuacją poprzednich, mamy też zupełnie nowe cele, których realizacja będzie zależała od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych, ale przede wszystkim od naszego zaangażowania.

INWESTYCJE, ROZWÓJ, INICJATYWY KAPITAŁOWE, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
POMOC SPOŁECZNA, OCHRONA ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWO
OŚWIATA, KULTURA I SPORT